BOSU Pro je originální pomůcka na cvičení.
Právě její originální tvar, vytvoření tak aby se páteř kolem správně ohnula, aby klenba nohy správně pracovala v oblouku a další …..,  je to proč je jeho kvalita tak ceněna!

Bosu TS Hely Přeštice

Bosu originál