Je třeba aby každý lektor se na svoji specializaci vyškolil. A tak pár certifikátů … :-)
Ale také je důležité vzdělávat se stále a získávat nové informace. I obor fitness se mění a zdokonaluje. :-)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image