JUMP je tancování pro všechny dětičky. 🙂

Hlavní část lekce je tvořena písničkami a choreografiemi Zumba Kids, hry pro děti rozvíjející jejich schopnosti. Při tématické hodině je vytvářen výrobek.


Co je Zumba® Kids neboli Zumba® pro děti?

Zumba® Kids (dříve ZumbAtomic®) vychází ze stejné podstaty jako obyčejná Zumba® pro dospělé – chytlavé latinsko-americké melodie, jednoduché opakující se a snadno zapamatovatelné choreografie a hlavně zábava – to vše uzpůsobené dětem.

Důraz je kladen na hravost a na zjednodušené a dětem přizpůsobené pohyby. Cílem je rozvinout zdravý životní styl a včlenit cvičení do přirozené součásti dětských životů. Rozvoj zdravého životního stylu zahrnuje naučit se: vedení, respekt, týmovou práci, hrdost, sebedůvěru, zodpovědnost, koordinaci, rovnováhu, disciplínu, paměť, kreativitu.

Mějte prosím na paměti, že Zumba® Kids byla vytvořena z toho důvodu, že klasická Zumba® není pro děti úplně nejvhodnější a to jak z fyziologického tak i psychologického hlediska. V Zumbě® Kids se vyhýbáme příliš prudkým nekoordinovaným pohybům, které by mohly dětem ublížit, kroucení pánve a také „smyslným“ pohybům, které by děti mohly brát rozpačitě. Kvůli snížené pozornosti taktéž hodinu prokládáme různými hrami, aby si děti mohly odpočinout od kroků a mohly tak načerpat nové síly.

Pro koho je kurz určen?

Pro všechny holky a kluky ve věku od 4 do 12 let.

Jak kurz probíhá?

JUMP pro děti je veden formou pololetního kurzu z důvodu pravidelnosti. Děti budou ve stejném složení chodit na hodiny týden co týden a tím pádem budou dělat velké pokroky, které můžeme zúročit v rámci vystoupení na různých akcích.

Každá hodina začíná zahřátím a lehkým protažením, následuje opakování choreografií z minulých hodin. V hlavní části hodiny se postupně učíme nové choreografie, které prokládáme zábavnými, ale především tanečními, hrami. Na konci hodiny je v případě zájmu možné předvedení naučeného tanečku rodičům a nechybí závěrečné protažení.

Pro kolik dětí je kurz určen?

Jednotlivé kurzy JUMPu pro děti budou otevřeny při minimálním počtu 10ti přihlášených dětí.

Kdy začínáme?

Kurz začíná v týdnu od 5.10.2021 Hodiny neprobíhají v době školních prázdnin a svátků.
Kurz aktuálně 2021/2022 probíhá v intervalech – dva týdny se tančí, jeden týden volno. Ve volném týdnu se můžete domluvit s majitelkami prostoru ve kterém je vedený kurz, které nabízejí prostor k dispozici na hraní, aby děti měli kontinuální čas i prostor.

Co bude vaše dítě potřebovat?

Nic speciálního – pouze pohodlné sportovní oblečení (holčičky mají rády sukénky), pevné boty do tělocvičny a pití.

Za kolik a jak se hodiny platí?

Platí se kurzovné na deset lekcí předem v částce 800,- Kč
Při absenci vašeho dítěte na hodině se částka nevrací, pokud se nejedná o dlouhodobou nemoc či jiný úraz.

Další informace

Na hodinách Zumby® pro děti není doporučena účast rodičů, protože se děti nedokáží v přítomnosti rodičů plně soustředit a uvolnit – proto je lepší děti ponechat na hodině samotné.  Vedle tanečního sálu je místnost kde si rodič může sednout a jsou zde k dispozici teplé a studené nápoje.